اشتغال بیش از ۸ هزار نفر در صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی سیستان وبلوچستان

سید محمدرضا سید حسینی در حاشیه بازدید از مرکز صنایع تبدیلی و غذایی شیلاتی شهرستان دشتیاری افزود: واحدهای فعال صنایع تبدیلی و غذایی سیستان و بلوچستان اشتغالزایی بیش‌از هشت هزار نفر را به همراه داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت: در راستای ارتقای زنجیره ارزش تولید و صادرات محصولات کشاورزی فرآوری شده با هدف ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برای بهره برداران، یک برنامه ۵ ساله برای ارتقا و توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی استان در زیر بخش‌های کشاورزی تدوین و براساس این برنامه در پایان سال ۱۴۰۵، ۴۶۳ هزار و ۴۰۰ تن ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی سیستان وبلوچستان افزایش خواهد یافت.
وی ایجاد اشتغال، فرآوری و افزایش مدت مصرف محصولات کشاورزی، کاهش هزینه‌ها و هدر رفت محصولات کشاورزی، توسعه و گسترش این صنایع، راهی در جهت رشد اقتصادی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت ارتباطات میان بخش‌های صنعت و کشاورزی را از جمله مزیت راه اندازی صنایع تبدیلی و غذایی عنوان کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود:در راستای ارتقای زنجیره ارزش تولید و صادرات محصولات کشاورزی فرآوری شده با هدف ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برای بهره‌برداران، یک برنامه پنج ساله برای ارتقا و توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی استان در زیر بخش‌های کشاورزی تدوین شده است.
وی گفت: براساس این برنامه ۴۶۳ هزار و ۴۰۰ تن در پایان سال ۱۴۰۵ به ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی سیستان و بلوچستان افزایش خواهد یافت.
حسینی خاطر نشان کرد: رونق صنایع تبدیلی یکی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی است، این صنایع از میزان بیکاری‌های دایمی و فصلی در مناطق روستایی می‌کاهد و زمینه مناسب جهت توسعه بخش کشاورزی را فراهم آورده و به افزایش تولیدات، بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی، تامین نیازهای اساسی، پیوند با دیگر بخش‌های اقتصادی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای منجر خواهد شد.
وی بیان کرد: سالانه چهار میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی در سیستان‌وبلوچستان تولید می‌شود.