خبر خوش دولت برای بانوان | تسهیلات ویژه برای اشتغالزایی بانوان

گزارش های آماری از سوی وزارت کار از شهریور تا پایان ۱۴۰۰ اقدامات انجام شده در حوزه مشاغل خانگی شامل برنامه شناسایی و بازنگری ضوابط ودستورالعمل های موثر و محدود کننده مشاغل خانگی؛ ثبت محور شدن بخشی از رشته ها و عدم نیاز به صدور مجوز؛ساده سازی و تقلیل زمان صدور مجوز رشته های نیازمند مجوز مشاغل خانگی در راستای ساده سازی, روان سازی و ضابطه زدایی در مجوزهای مشاغل خانگی،برنامه ریزی و ساماندهی برای بازار محصولات مشاغل خانگی و درحال تهیه بسته های خاص برای هر استان و در نهایت پرداخت ۶۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای ۲۷۰۰۰طرح با اشتغالزایی ۳۹۸۰۰نفر بوده است.

از سوی دیگر مانع زدایی و تسریع و تسهیلگری در مجوزهای مشاغل خانگی از طریق صدور آنی مجوز رشته های ثبت محور مشاغل خانگی و همچنین مانع زدایی و تسریع وتسهیلگری در مجوزهای مشاغل خانگی از طریق صدور ۱۳ روزه مجوز رشته های مجوز محور مشاغل خانگی است.  تسهیلگری در صدور مجوز مشاغل خانگی از طریق پذیرش مهارت تجربی متقاضیانی که مهارت دارند ولی فاقد گواهی مهارت هستند.توسعه و افزایش رشته های مشاغل خانگی،صدور نزدیک به ۹۳۰۰۰ فقره مجوز مشاغل خانگی، پرداخت تسهیلات به بیش از ۳۸۰۰۰ نفر از متقاضیان مشاغل خانگی از جمله اقدامات مهم در این حوزه بوده است.

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *