تقاضانامه برنامه نشان ملی

شرایط پذیرش محصول در داوری مهر اصالت ملی :

1- تکمیل فرم تقاضانامه ،تایپ و امضا شده که علاوه برآن بر روی لوح فشرده نیز ارائه گردد.

2- انجام تحقیقات میدانی در خصوص پیش شرط های اعلام شده و در نهایت در قالب فرم تایید شده بازدید از کارگاه های تولیدی مرتبط به صورت تایپ شده ضمیمه مدارک گردد. 

3- تصویر با کیفیت از محصولات با فرمت jpg ،رزولوشن 300 و پس زمینه تک رنگ سیاه و یا سفید در قالب یک لوح فشرده به همراه اسامی سازنده یا سازندگان محصول همچنین فیلم کوتاه از مراحل تولید محصول

4 – از هر صنعتگر فقط دو محصول مورد قبول خواهد بود.

: شرایط پذیرش محصول در داوری مهر اصالت ملی
1-  ارزیابی هر محصول در داوری ملی مشروط به تکمیل پرونده ی مربوطه به صورت زیر خواهد بود و محصولات ارسالی  فاقد این موارد، به هیچ عنوان در برنامه شركت داده نخواهند شد.
2-  فرم تقاضانامه ی تکمیل و امضاء شده
3-  تصویر با کیفیت از محصول در قالب لوح فشرده (عکس با کیفیت و با رزولوشن بالا با پس زمینه ی سفید یا مشکی)
4-  فرم تکمیل شده ی نظارت کارگاه
5-  فیلم کوتاه از مراحل تولید محصول در قالب لوح فشرده
6- ضروری است صورتجلسه ی محصولاتی که توسط کمیته ی داوری انتخاب استانی تأیید شده به همراه لوح فشرده ی تصاویر با کیفیت از محصولات و لیست کامل آنها به همراه اسامی صنعتگران (هم به صورت پرینت و هم به صورت word در قالب لوح فشرده) 30 روز پیش از برگزاری داوری تحویل ستاد گردد. اگر محصولات، پس از مهلت مقرر ارسال شوند در داوری شرکت داده نخواهند شد.
7-  صرفا محصولات تکمیل شده قابل قبول هستند.

8-  از هر صنعتگر فقط دو محصول مورد قبول قرار خواهد گرفت.
9-  تعداد محصولات ارسالی از هر استان، بر اساس سهمیه ای که توسط ستاد مشخص و اعلام شده، مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت.
10-  سازهای سنتی شامل این برنامه نمی شوند و برای استان هایی که تمایل به شرکت در داوری ساز های سنتی را دارند، برنامه ای مجزا در نظر گرفته خواهد شد.