کشک زرد یکی از سوغاتی های استان سیستان و بلوچستان

کشک زرد یکی از مقوی ترین غذاهای استان سیستان وبلوچستان می باشد که در منطقه سیستان توسط بانوان زحمتکش سیستانی تهیه می شود. اکشک زردبرای مسافرت ها می تواند پیشنهاد خوبی باشد به دلیل اینکه هم مواد کم و هم زمان بسیار کوتاهی برای  آماده سازی نیاز دارد.

از مواد تشکیل دهنده کشک زرد می توان به مولرد ذیل اشاره نمود :

1- بلغور گندم

2- دوغ محلی

3- زردچوبه

4- سیر

5- پیاز

6- دانه گشنیز

و….

همه مواد را باهم مخلوط نموده و خمیری بدست می آیدکه به مدت 14 روز درظرف بزرگ قرار می دهند و توسط پارچه ای دور تا دور ظرف را می پوشانند. پس از گذشت چهارده روز خمیر مورد نظر را از درون ظرف خارج نموده و بر روی پارچه های تمیز پهن نموده تا خشک شوند و به صورت پودری زرد رنگ به دست می آید.

سپس جهت تهیه این غذای مقوی ابتدا آن را در مقداری روغن محلی تفت داده و پس از تفت دادن به ازای هر قاشق از پودر کشک یک لیوان آب سرد اضافه نمایید.

تهیه و تولید کشک زرد می تواند راهی برای امرارمعاش و کسب درآمد بانوان این مرز و بوم باشد.