کلوچه سیستان و بلوچستان

کلوچه سیستان یکی از شیرینی های بسیار پرطرف دار بین مردم می باشد که معمولا برای عید نوروز ، و به صورت خرمایی و ساده تهیه می شود، که کلوچه خرمایی اکثرا یه صورت مثلث می باشد.

کلوچه خرمایی آن از ترکیب آرد، روغن، خمیرمایه، سیاه دانه، رازیانه و خرما است. 

یکی از مهمترین مزایای مشاغل خانگی برای بانوان عزیز این می باشد که ضمن اینکه  درکنار خانواده خود می باشند و به امور منزل رسیدگی می نمایند به کسب درآمد بپردازند.

کلوچه پزی یکی از مشاغل خانگی است علاوه بر اینکه نیاز به مهارت خاصی ندارد در زمان حال طرفدار های خاص خودش را دارد و می تواند راه خوبی برای کسب درآمد باشد.

قیمت هرکیلو کلوچه سیستانی متوسط 30000هزار تومان می باشد.