چگونه نیروی بهتری در تیم خود داشته باشیم؟

برای این که نیروی بهتری در تیم خود داشته باشیم باید جای اینکه همه کارهای را بصورت دیکته وار برای آنها مهیا کنیم بهتر است کارها را بین آنها تقسیم  کنیم و وظایف کاری هر فرد را مشخص نماییم و فقط خودمان بر روی کار نظارت داشته باشیم تا اگه زمانی خودمان هم نبودیم کار به درستی انجام شود.

اول نظارت می نماییم  بعد خروجی هر قسمت را درخواست نماییم و در نهایت می گذاریم کار را به صورت مستقلانه انجام دهند.

اعتماد کنیم :

اعتماد کردن و کار را به نیرو سپاردن و ایجاد وظایف جدید و خلاقانه ، و پرهیز از وظایف تکراری و خسته کننده ، این کار باعث اعتماد بین اعضایی تیم می شود.

بگذارید اشتباه کنند:

اگر کاری که به آنها سپرده ایم با معیار های ما تفاوت بود بگذاریم اشتباه کنند ، در آنها این تصور را ایجاد نماییم که چرا کارشان از نظر ما خوب نبوده و پیشنهاد های جهت بهبود کار به ارائه نماییم.

درخواست خود را واضح بیان کنیم :

هنگامی که مسئولیت جدیدی را به آنها محول نماییم کار را با نهایت شفایت بیان نماییم. هم چنین به او بگوییم که مسئولیتی که به او داده ایم خروجی مطلوب چیست ؟ چه انتظاراتی داریم ؟ کار او چه مزایایی برای تیم دارد؟هم چنین اگر موفق نشوند چه آسیب های به تیم وارد می شود.

بگذارید با ارزشی که خلق می‌کند یا می‌گیرد، آشنا شود.