طرح افزایش سطح بیمه اجتماعی

با توجه به نامه و  پیگیری معاون توسعه روستایی  و مناطق محروم کشور ، معاون اول محترم رییس جمهور مبنی بر ” تعیین و تایید مرکز تامین هزینه و منابع لازم از محل سهام شرکت های دولتی ” برای اجرای ” طرح افزایش سطح بیمه اجتماعی 1/440/000 نفر از کشاورزان ، روستاییان و عشایر” ارسال می شود.

با عنایت جلسه کارگروه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که تامین بودجه طرح یاد شده  در آن پیگیری و مصوب گردید ، خواهشمند است دستور فرمایید طی مراسمی با حضور نمایندگان عضو کمیسیون مذکور و دیگر ذینفعان حوزه فرش دستبافت ، علمیات اجرایی پروژه پوشش بیمه ای فعالان حوزه فرش دستبافت که قبلا اسامی آنها برای آن صندوق ارسال شده است ، آغاز شود.

در ضمن به آگاهی می رساند لیست متقاضیان واجد شرایط جدید پس از جمع بندی و پالایش طی مکاتبات بعدی به آن صندوق ارسال خواهد شد.