وام ۷ درصدی طرح «کارا» بانک صادرات با بازپرداخت ۲۴ ماهه

متن خلاصه خبر

بانک صادرات ایران طرح تسهیلاتی مرابحه «کارا» با هدف تامین تا سقف ٢٠ میلیارد ریال برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای کوچک و متوسط و مشاغل خانگی  با نرخ سود ترجیحی ٧ درصدی را ارائه کرد.

متن کامل خبر

واحدهای کوچک و متوسط و مشاغل خانگی  فعال برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت خود می‌توانند تا سقف ٢٠ میلیارد ریال از تسهیلات بانک صادرات ایران در قالب طرح «کارا» استفاده کنند. نرخ سود تسهیلات در قالب طرح «کارا» ٧ درصد و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات برای مشاغل مذکور ٢٤ ماهه است و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با کمتر از ١٠٠ نیروی کار که در گروه  واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط قرار می‌گیرند، شرایط بهره‌مندی از تسهیلات این خدمت جدید بانک صادرات ایران را دارند.

 شرایط دریافت این تسهیلات

1- داشتن مجور فعالیت

2-دارا بودن حساب جاری بدون دسته‌ چک نزد بانک صادرات ایران

3- فعال بودن واحد تولیدی

4- عدم شمولیت ماده ١٤١ قانون تجارت و احراز اهلیت توان بازپرداخت متقاضی با توجه به درآمد حاصل از فعالیت

بیش از ٧٠ درصد اشتغال کشور توسط واحدهای کوچک و متوسط و مشاغل خانگی ایجاد شده و بانک صادرات ایران برای حمایت از استمرار تولید و افزایش سطح اشتغال در این واحدها و مشاغل خانگی ، خدمت جدید«کارا» را به منظور تامین سرمایه در گردش برای حل مشکلات جاری و تامین سرمایه ثابت برای عملیاتی کردن پروژه‌های توسعه خطوط تولید و توسعه محصول این بنگاه‌ها ارائه نموده است.