برگزاری نشست هم اندیشی با کارآفرین های حوزه رودوزی سنتی استان سیستان و بلوچستان

خلاصه خبر

وبینار مشاوره تخصصی به همت دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان سیستان و بلوچستان با حضور کارآفرین های حوزه رودوزی سنتی استان سیستان و بلوچستان برگزارشد.

متن کامل خبر

جلسه مشاوره با موضوع شبکه سازی فعالین طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان سیستان وبلوچستان برگزار شد.

مرتضی نوری مدیر اجرایی طرح : در ابتدا جلسه به اهمیت شبکه اشاره نمود ، همچنین گفت : یکی از استاندارد هایی که به دنبال آن هستیم شبکه سازی کسب و کارها و همکاری با فعالین طرح در ایجاد زنجیره ارزش می باشیم.

همچنین در ادامه این نشست مباحث دیگر شامل  مزایای شبکه ، توسعه کسب وکار ، نحوه ایجاد شبکه ، انتقادات و پیشنهادات و مشکلات فعالین حوزه رودوزی سنتی طرح بحث و گفت وگو شد.

گفتنی است در مشاوره در این طرح در سطح عمومی و تخصصی با موضوعات مورد نیاز و چالش های ایجاد شده برای صاحبان تولید و فعالین طرح با برگزاری نشست های مختلف به صورت دوره ای با حضور مشاوران طرح انجام شد.