اولین پویش ملی آموزش رایگان کارآفرینی

برگزاری هر هفته یک کارگاه ، هرهفته یک سر فصل به همرا امکان شبکه سازی و ارتباط با سایر کارآفرینان کشور

زمان : هر چهارشنبه ساعت چهار بعد از ظهر

گام اول : مبانی کارآفرینی

گام دوم : راه اندازی استارتاپ

گام سوم : چالش های حقوقی و مالی

گام چهارم : الفبای جذب سرمایه

چرا در این پویش مشارکت کنید ؟

1- آشنایی مخاطبان پویش با سازمان و خدمات شما (بیش از 200،000 مخاطب رسانه ای پویش)
2- امکان حضور اعضای زیر مجموعه سازمان با ظرفیت اختصاصی (حتی در صورت تکمیل ظرفیت ویژه هر رویداد)
3- امکان ارائه مدرک معتبر با تایید حامیان کمپین به شرکت کنندگان (به طور مثال در قالب دوره ضمن خدمت)
4- دسترسی کاربران سازمان شما تا یکسال به کلیه محتواهای آموزشی دیموندلب (حتی محتواهای خارج از پویش 4 در 4 )
5- ارائه پنل اختصاصی به سازمان شما جهت بررسی کلیه ایده ها و استارتاپ های حاضر در طی این کمپین