برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستبافت

قابل توجه هنرمندان حوزه فرش جهت ثبت نام و شرکت در بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستبافت از تاریخ 6 تا 9 اسفند ماه 1400 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران

 

فعالین حوزه فرش می توانندجهت استفاده از ظرفیت نمایشگاه  فرش دستبافت که در تاریخ 6 الی 9 اسفند ماه 1400 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شوداز طریق روش های ذیل جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر اقدام نمایند.

شایان به ذکر است که این نمایشگاه با همکاری وزرات صنعت ، معدن و تجارت مرکز ملی فرش ایران و سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می شود.