اعطای تسهیلات به پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی کشور

پرداخت تسهیلات بانکی به پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی کشور در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی طبق تفاهم نامه انجام شده فی مابین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، صندوق کارافرینی امید و جهاد دانشگاهی مقرر گردید افراد توانمند که میتوانند در قالب پیشران ، شبکه های کسب و کار خانگی […]