تکنیک طوفان فکری

معروف ترین تکنیک پرورش خلاقیت درجهان طوفان فکری است ، که به صورت انفرادی و گروهی می باشد. این روش به این صورت است که شرکت کنندگان در اتاق مخصوص فکر دور هم جمع می شوند و برای یک موضوع خاص راه حل های پیشنهادی خود را که به ذهنشان خطور می کند ، ارائه […]