سکه دوزی سیستان و بلوچستان

یکی دیگر از شاخه های رو دوزی های سنتی  سکه دوزی می باشد که از هنری بومی مردمان استان سیستان و بلوچستان می باشد که به دست بانوان خوش ذوق و سلیقه ی منطقه بلوچستان در منزل تهیه می شود. سکه دوزی بیشتر در روستای این استان رواج دارد و از آن برای زینت دادن […]