آیین نامه ها به نفع زنان کارگر اصلاح می شود

آیین نامه ها به نفع زنان کارگر اصلاح می شود بهداد مدیر کل امور اجتماعی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بیان داشتند: امروزه سلامت روان ، مهمترین موضوع برای قشر کارگران می باشد. همچنین حضور زنان کارگر و نقش آنها در جامعه کار و تولید بسیار کلیدی است ، از این رو تصمیماتی […]