دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی ،گردشگری و هتلداری اصفهان

شرایط و قوانین ثبت نام

1- تحویل غرفه فقط در صورت تسویه حساب کامل و ثبت نام در سایت www.tourismexpo.ir امکان پذیر است.

2- مسئولین غرفه در ایام برگزاری می بایست 30 دقیقه قبل شروع و پس از خاتمه ساعت کاری نمایشگاه در غرفه های خود حضور داشته باشند.در این مدت و ساعات کاری نمایشگاه امنیت و وقوع حادثه داخل غرفه بر عهده مشارکت کننده بوده ، نمایشگاه و برگزارکننده هیچ گونه مسئولیتی در قبال امنیت و وقوع حادثه داخل غرفه ها در طول مدت فوق نخواهد داشت.

3- مشارکت کننده حق واگذاری غرفه به غیر را ندارد و همچنین کلیه مدارک و مجوزهای لازم در خصوص محصولات را دارا باشد.در غیر این صورت از فعالیت غرفه جلوگیری بعمل خواهد آمد.

4- در صورت اقدام به غرفه سازی ، مشارکت کننده میبایست فرم قوانین و مقررات غرفه سازی از وب سایت شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان بخش قوانین و مقررات دریافت و تکمیل نموده و نسبت به اخذ حداکثر تا 5 روز قبل از افتتاحیه اقدام نماید.

5- غرفه دار موظف است مسبت به پوشش بیمه ای محصولات خود از لحظه ورود تا لحظه خروج نمایشگاه اقدام نماید.

6- کلیه مشارکت کنندگان موظف هستند در روز 1401/7/12 ساعت 8:30 الی 18 نسبت به تخلیه غرفه خود اقدام نموده در غیر این صورت غرفه تخریب و تخلیه و از محل چک تخلیه هزینه های آن تامین خواهد شد.

7- مشارکت کنندگان متقاضی در فضای باز نمایشگاه در صورت نیاز ، ملزم به تامین تجهیزات و چیدمان کالا و ایمن سازی آنها متناسب با فضای باز می باشند و در صورت بروز هر گونه حادثه مسئولیت با ایشان می باشد.

8- در صورت انصراف در نمایشگاه هیچ گونه وجهی به شرکت کننده استرداد نمی گردد.

9- غرفه های صنایع  دستی با ارائه یکی از مجوزهای معاونت صنایع دستی ( پروانه انفردای / کارگاهی /کارت شناسایی ) ، قابل واگذاری خواهد بود.(مشارکت ، متعهد به ارائه محصول مطابق مجوز صادر شده خواهد بود.)

10- اطلاعات در خصوص نمایشگاه و سایر رویداد ها : www.iite.ir

11- مسئول ثبت نام : 09130933408