صدور مجوز مشاغل 10 برابر شد

معاون توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : سامانه صدور مجوزهای مشاغل خانگی گام بزرگی بوده و منجر به 10 برابر شدن مجوزهای مشاغل خانگی شده است.

محمود کریمی بیرانوند در حاشیه بازدید از نمایشگاه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی  تبریز ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نمایشگاه بیان کرد :

تمرکز بر موضوع مشاغل خانگی را از جمله برنامه های ویژه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت : برنامه هایی خوبی در زمینه مشاغل خانگی  و افزایش مهارت آنها داریم که خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی ، اعتبارات بسیار خوبی در این زمینه جذب شده و به بانک های عامل ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته مشاغل خانگی نادیده گرفته شده بود ، خاطر نشان کرد : مشاغل خانگی بسیار مظلوم مانده بود و چندان به چشم نمی آمد ، اما با توجه به اهتمام ویژه وزیر کار ، حمایت از این حوزه در اولویت کاری ما قرار گرفته است ، چرا که ظرفیت های فرهنگی و تمدنی زیادی داریم که در خانه می توان به کسب وکار تبدیل شوند.

معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حمایت های این وزارت خانه در حوزه مشاغل خانگی تصریح کرد : در زمینه مجوز های مشاغل خانگی اقدامات قابل توجهی انجام گرفته ، به طوری که بیش از دو سوم از مجوز ها به صورت آنی شده و دیگر نیازی به ارجاع کارشناس نداریم.

کریمی بیرانوند با اشاره به 10 برابر شدن مجوز های مشاغل خانگی ، افزود : در واقع فرد متقاضی اطلاعات خود را در سامانه وارد می کند و بلا فاصله پرینت مجوز صادر می شود این موضوع گام بسیار بزرگی بوده و منجر به 10 برابر شدن مجوز های مشاغل خانگی شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت مردم به برنامه ریزی های صورت گرفته با آموزش فنی و حرفه ای در حوزه مهارت آموزی اشاره کرد و ادامه داد : همچنین جهاددانشگاهی از جمله مراکز پرتلاش در زمینه مهارت سازی است که عملکرد بسیار موفقی در این زمینه دارد.

وی افزود : در زمینه مالی نیز حمایت های ویژه ای از مشاغل خانگی خواهیم داشت ، به طوری که اعتبارات ما نسبت به سال قبل دو برابر افزایش یافته است.