ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی در ایران با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد. تاسیس تعاونی‌ها عمدتاً برای فعالیت در زمینه‌های تولید، مصرف، توزیع، خدمات، کشاورزی و مسکن است. این شرکت‌ها از نظر نوع فعالیت به دو دسته تولید و مصرف (توزیع) و از نظر نوع عضویت به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند. به تعاونی‌هایی که در چند حوزه گوناگون مشغول به کار هستند شرکت تعاونی چند منظوره گفته می‌شود.

قوانین ثبت شرکت تعاونی

حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت تعاونی هفت نفر است که دو سوم آنها باید در حرفه‌ای مشغول باشند که در موضوع شرکت مشخص شده است. همچنین حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت تعاونی مبلغ صد میلیون تومان است. گفتنی است که در شرکت‌های تعاونی ممکن است اعضا سرمایه‌های یکسانی نداشته باشند، اما در تصمیم‌گیری‌ها هر یک از آنها یک رای با ارزش برابر دارند. در واقع، اتکای تعاونی‌ها به اعضایش است، نه به میزان سرمایۀ آنها. طبق قانون، شرکت تعاونی هنگامی تشکیل می‌شود که حداقل یک‌سوم سرمایه آن تأدیه و بخش غیرنقدی آن تقویم (قیمت‌گذاری) و تسلیم شده باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی

 • اساسنامه شرکت تعاونی
 • تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی
 • دعوت‌نامه تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی
 • صورت‌جلسه اولین مجمع عمومی با امضای کلیه موسسان
 • اطلاعات کامل شرکت تعاونی (اعم از نام و آدرس آن، موضوع فعالیت، میزان سرمایه و درصد سهام هر یک از اعضا)
 • نام و مشخصات مدیران و بازرسان و قبول کتبی سمت مدیریت و بازرسی
 • شناسنامه و کارت ملی همۀ اعضای هیئت‌موسس و کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی برای آقایان
 • سوابق کاری و تحصیلی و مهارت‌های اعضا در رشته فعالیت مورد نظر
 • گواهی عدم سوءپیشینه اعضای موسس (کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه حکم کارگزینی از این مورد معاف می‌شوند)
 • گواهی بانکی و فیش واریزی دست‌کم یک‌سوم از سرمایه اولیه شرکت (در حسابی با عنوان «تعاونی در شرف تاسیس»)
 • قیمت‌گذاری آورده‌های غیرنقدی اعضا در حضور کارشناس رسمی دادگستری و زمان‌بندی تأدیۀ مبالغ تعهدشدۀ اعضا
 • مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط (در صورتی که فعالیت مورد نظر به مجوز قانونی نیاز دارد)

مراحل ثبت شرکت تعاونی

گام اول برای تاسیس شرکت تعاونی، تنظیم اساسنامه است. هیئت‌موسس، متشکل از متقاضیان دارای شرایط قانونی، ابتدا باید پیش‌نویس این سند را تهیه نمایند. سپس آنها باید با دعوت از افراد واجد شرایط عضویت، اولین مجمع عمومی را تشکیل دهند و اساسنامه تعاونی را به تصویب برسانند. اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان و سایر سمت‌ها نیز در همین جلسه تعیین می‌شوند. موسسین باید با قوانین و مقررات تعاونی‌ها آشنایی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس‌های آموزشی یک‌روزه اداره کل تعاون استان شرکت کنند. زمان تشکیل این دوره آشنایی حداکثر یک هفته بعد از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود.

گفتنی است که در طرح پیشنهادی اساسنامه، باید به ضرورت تاسیس شرکت تعاونی اشاره شود و دلایلی توجیهی مبنی بر تناسب داشتن اهداف آن با برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. همچنین میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح باید ذکر شود و تعداد و مشخصات داوطلبان با قید میزان سهم لازم‌التادیه هر یک از آنها درج شود. نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حساب کمپانی و نیز نماینده تام‌الاختیار مجموعه باید به طور دقیق معین شده باشد.

اداره کل تعاون، پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی ظرف حداکثر پنج روز نظر مثبت یا منفی خود را اعلام می‌کند. در صورت موافقت نمونه اساسنامه و فرم‌های مورد نیاز در اختیار نماینده هیئت‌موسس قرار خواهد گرفت. هیئت‌موسس نیز پس از اخذ موافقت‌نامه تاسیس شرکت تعاونی باید اقدامات زیر را انجام دهد:

 • دریافت مجوز قانونی فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذی‌ربط (اگر فعالیت مورد نظر به مجوز نیاز دارد) به نام اعضای هیئت‌موسس تعاونی در شرف تاسیس.
 • تدوین اساسنامه شرکت تعاونی.
 • افتتاح حساب در بانک توسعه تعاون به نام «تعاونی در شرف تاسیس» و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانک‌ها تعیین می‌گردد.
 • دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم‌التأدیه هر یک از اعضا و ذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی.
 • بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم‌التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عادی عمومی.
 • ارزیابی آورده‌های غیرنقدی داوطلبین عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی آن.
 • انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی در روزنامه رسمی با رعایت فاصله زمانی حداقل بیست روز و حداکثر چهل روز مانده به تاریخ تشکیل آن. گفتنی است که در سایر مجامع عمومی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه نباشد، فاصله زمانی تاریخ دعوت تا برگزاری جلسه، حداقل دَه روز و حداکثر بیست روز خواهد بود.
 • ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی.
 • انجام سایر اقدامات مربوط به برگزاری نخستین مجمع عمومی. از جمله ثبت‌نام نامزدهای تصدی سمت‌های مدیریت و بازرسی، اخذ برگه ورود به جلسه از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنها. همچنین رای‌گیری و انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع شامل رئیس، منشی و دو ناظر در همین نشست انجام می‌گیرد. گفتنی است که در شرکت‌های تعاونی بزرگ، اعضای هیئت‌رئیسه مرکب از هفت نفر (رئیس، نایب‌رئیس،‌ منشی و چهار ناظر) خواهد بود. در مورد شرکت‌های تعاونی عام نیز مجوز صدور موافقت‌نامه تاسیس و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأیید وزارت تعاون خواهد بود.
 • داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره یا بازرسی علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی‌ها حداکثر تا یک هفته بعد از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت‌نامه به هیئت‌رئیسه تحویل دهند. این کار به منظور بررسی شرایط و احراز صلاحیت آنها انجام می‌شود. گفتنی است که کارکنان دولت نمی‌توانند تصدی هیئت‌مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونی‌های خاص کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی که در آن شاغل باشند. البته کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند.
 • هر کدام از اعضا که امکان حضورش در جلسه وجود ندارد، می‌تواند نماینده تام‌الاختیار خود را به صورت کتبی برای حضور در مجمع به هیئت‌موسس معرفی نماید. البته باید توجه داشت که یک نفر نمی‌تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو در تعاونی‌های کوچک و دو عضو در تعاونی‌های بزرگ را بر عهده داشته باشد.
 • تصویب اساسنامه تعاونی با رای حداقل دوسوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود و باید امضای رئیس و منشی ذیل تمام صفحات و امضای هیئت‌رئیسه در صفحه آخر اساسنامه وجود داشته باشد. همچنین اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، می‌توانند تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. در این صورت، هیئت‌مدیره بلافاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به بازپرداخت وجه واریزی سهام آنان خواهد بود.
 • پس از انتخاب هیئت‌مدیره، وظایف هیئت‌موسس به پایان می‌رسد و هیئت‌رئیسه مجمع ضمن تنظیم صورت‌جلسه، کلیه مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسیده است به هیئت‌مدیره تحویل می‌دهند. سپس هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود، رئیس، نایب‌رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب می‌کنند و به یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیر عامل وکالت می‌دهند تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را به انجام برساند.
 • هیئت‌مدیره جهت تکمیل پرونده باید اسامی و مشخصات تمامی اعضا را تنظیم کند و به اداره تعاون تحویل دهد. همچنین اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت شرکت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مربوط خواهند بود.
 • انتشار آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار آخرین گام ثبت شرکت تعاونی در کشور است. روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت تعاونی در آن منتشر می‌شوند باید در اولین مجمع عمومی عادی تعیین شود.

مدت زمان ثبت شرکت تعاونی

در صورتی که هر یک از اعضا نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باشند ظرف مدت دو روز باید مراتب را کتباً به اداره تعاون اعلام نمایند. این اداره موظف است طبق قوانین و مقررات مربوط ظرف سه روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. سپس مدارک لازم ظرف مدت پنج روز از طریق همین اداره به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود. پس از طی شدن مراحل اداری و روال قانونی کار در این مرکز، آگهی تاسیس صادر می‌شود. اداره کل تعاون پس از وصول آگهی، اقدام به صدور پروانه تاسیس تعاونی خواهد کرد. گفتنی است که نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات و سایر اقدامات پس از تاسیس تعاونی بر عهده اداره کل تعاون خواهد بود. به طور کلی، ثبت شرکت تعاونی حداقل سه هفته کاری زمان می‌برد. اگر مراحل ثبت شرکت تعاونی گام به گام طی شوند، می‌توان اطمینان داشت که تاسیس تعاونی بدون اتلاف وقت و بدون تکرار این روند به انجام می‌رسد.

هزینه ثبت شرکت‌های تعاونی

هزینه‌های تاسیس شرکت‌های تعاونی در سراسر کشور یکسان است. مبالغ پرداختی عمدتاً به حساب اداره‌های دولتی واریز می‌شوند. دیگر مخارج ثبت شرکت در ایران نیز همچون هزینه پست مدارک و تعرفه درج آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار روشن هستند. حداقل هزینه ثبت شرکت تعاونی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان (سیزده میلیون ریال) تخمین زده می‌شود. این مبلغ با در نظر گرفتن کمترین سرمایه و کمترین تعداد اعضا محاسبه شده است. بنابراین با افزایش سرمایه اولیه و تعداد اعضا این مبلغ نیز بیشتر می‌شود. در شرکت‌های تعاونی سهام شرکا یکسان و تعداد آنها معمولاً زیاد است. بنابراین توصیه می‌شود فقط در شرایطی که فعالیتی تعاونی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارید اقدام به ثبت شرکت تعاونی نمایید.