صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار

سرکارخانم خزعلی معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور در حاشیه نخستین جلسه ستاد ملی زن  خانواده بیان داشتند : یکی از مشکلاتی  که در استان ها با آن مواجه هستیم آن است که زنان سر پرست خانوار به دلیل نداشتن ضامن نمی توانند وام اشتغال دریافت نمایند و به همین دلیل بسیاری از اعتباراتی که برای زنان سرپرست خانواردر نظر گرفته می شود جذب نمی شود.

  • جهت تسهیل در این امر تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست در اولویت قرار گرفت ، که با تشکیل صندوق قرار بر این شد که پوشش دهی مناسبی برای زنان سرپرست خانوار که تحت حمایت کمیته امداد نیستند و تعدادشان بیش از دو میلیون نفر می باشد ، داشته باشیم.
  • این صندوق از این پس وام های اشتغال تا سقف 100 میلیون تومان زنان سرپرست خانواده دهک 1 تا 5  را ضمانت می کند.
  • شایان به ذکر است نخستین مصوبه ستاد ملی زن و خانواده ، صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.