صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی برای اشخاص پشتیبان مشاغل خانگی

دفتر توسعه کارآفرینی و دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با هدف خلق فرصت های جدید کسب و کار ، کمک به توسعه و پایداری کسب و کارها و  ایجاد اشتغال  پایدار  و تعامل سرمایه گذاران و صاحبان ایده امکان صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی برای اشخاص پشتیبان مشاغل خانگی ایجاد نمود.

 صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی برای اشخاص پشتیبان مشاغل خانگی در چهار حوزه فعالیتی ذیل می باشد:

  • مشاوره کارآفرینی
  •  شتاب-دهنده
  • فضای کاری مشترک 
  • کافه کارآفرینی

 یکی از راهبردهای مهم سیاستهای اشتغال کشور، اهمیت مشاغل کوچک و خانگی می باشد به همین دلیل مجوز مذکور (بدون در نظر گرفتن شرایط خاص دستورالعمل مربوطه) برای پشتیبانان مشاغل خانگی صادر می گردد.

شایان به ذکر است افرادی که تمایل به دریافت مجوز مذکور دارند ، می توانند با مراجعه به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها آمادگی خود را اعلام نمایند.