نکات کلیدی برای افزایش خلاقیت

خلاقیت فقط مختص نوازندگان ، نویسندگان و هنرمندان نمی باشد و شامل همه افراد و کسانی که کسب و کار خودشان را دارند می باشند.

برای افزایش خلاقیت می توانید به موارد ذیل توجه داشته باشید.

1- مکانها و زمانهایی را که معمولاً ایده های جدیدی به ذهنتان می رسد، شناسایی کرده و سعی کنید روزی یک بار در آن موقعیت قرار بگیرد.

2- هنگامی که با مشکلی مواجه می شوید بعد از نیم ساعت سعی کنید جای خود را عوض نموده و از هوای تازه تنفس کنید. به طور کلی حال و هوای خود را عوض کنید و دوباره به موضوع فکر کنید.

3- بیشتر به طبیعت بروید، مخصوصا جاهایی که تا به حال نرفته اید.

4- خلاقیت نمی تواند تحت شرایط استرس زا ایجاد شود.

5- اشیایی را که روی میز یا جلوی چشمتان قرار می دهید، متنوع باشد. همچنین سعی کنید چیزهایی را انتخاب کنید که خلاقیت را بیشتر تحریک می کنند.

6-دکوراسیون منزل و محل کار خود را تغییر دهید.

7- هیچ گاه فکر نکنید تنها یک پاسخ صحیح برای یک مساله وجود دارد.

8- همیشه از نمایشگاه اختراعات و اکتشافات دیدن کنید.