سیاه دوزی سیستان وبلوچستان

نوعی سوزن دوزی که در منطقه سیستان برای تزیین پیش سینه و سرآستین به کار می برند سیاه دوزی است ، که در دوخت آن از نخ ابریشم استفاده می کنند ، سیاه دوزی توسط زنان سیستان انجام می شود و نوعی رو دوزی اصیل است و بانوان عزیز از طریق دوخت این هنر بسیار زیبا در منزل علاوه بر کمک به امرار معاش خانواده به پرورش و تربیت فرزندان خود می پرداختند.

 در سیاه دوزی با دوخت دندان موشی به هم چسبیده نقش هایی را به شکل مثلث بر روی لباس می دوزند و بین این دندان موشی ها گاهی از دوخت زنجیره استفاده می شود.

مواد اولیه مورد مصرف در سوزن دوزی سیستان نخ و پارچه است .این دوخت علاوه بر جامه مردان و زنان سیستانی برای بقچه،جانماز،روطاقچه ای و غیره استفاده می شود. 

همچنین بانوان عزیز این منطقه می توانند با توجه به ایده های جدید از این هنر زیبا در دوخت کوسن ها و مانتوها و … استفاده نمایند.