مکرومه بافی

تصور ما از مکرومه بافی طرح های قدیمی آویزی هست که در کنج خانه مادر بزرگ آویزان بود ، اما در حال حاضر با ترکیب طرح های قدیمی و جدید در کنار هم در دکوراسیون های مدرن ظاهر نمایی می کنند.

مکرومه بافی را می توان با نخ هایی از جنس های متفاوت مانند نخ پنبه ، تخ کتان ، نخ مکرومه سه سوزنه ، نخ پلی استر و نخ ابریشم بافت ، دراین میان ذوق و ابتکار بافند نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

وسایل بسیار زیادی می توان با استفاده از مکرومه بافی تهیه کرد : بافت کیف ، بافت پتوهای تزئینی ، آویزگلدان ، دستبند و…

یکی از راه های جذاب برای کسب درآمد کرومه بافی می باشد که متاسفانه در سال های اخیر استقبال چندانی نداشته (علی رغم زیبایی خلاص این هنر)

بانوان عزیز می توانند ضمن اینکه در منزل به پرورش فرزندان و رسیدگی به امور خانه از طریق مکرومه بافی کسب درآمد داشته باشند.