فهرست اقلام غذایی مشمول فعالیت مشاغل خانگی

به استناد قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1399/10/23 ستاد کشوری ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در راستای نظارت و حمایت از فعالیت های مشاغل خانگی مرتبط به آماده سازی و بسته بندی مواد غذایی بدینوسیله حداقل ضوابط فنی و بهداشتی و دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت گواهی اظهار مشاغل خانگی و فهرست اقلام غذایی مشمول فعالیت مشاغل خانگی جهت اقدام ابلاغ می گردد.

فهرست اقلام غذایی مشمول فعالیت مشاغل خانگی

 • آماده سازی و بسته بندی پیاز سرخ شده
 • آماده سازی و بسته بندی ترخینه
 • بسته بندی ادویه سائیده نشده
 • بسته بندی نمک طعام تصفیه شده
 • شکستن و بسته بندی قند
 • بسته بندی شکر سفید تصفیه شده
 • پاک نمودن و بسته بندی انواع حبوبات
 • پاک نمودن و بسته بندی کشمکش و نخودچی
 • بسته بندی توت خشک
 • پاک نمودن و بسته بندی زرشک و عناب و لیموعمانی
 • بسته بندی انجیرخشک
 • پاک نمودن و بسته بندی مغز خشک ( تخمه آفتابگردان ، تخمه کدو …)
 • آماده سازی و بسته بندی شیرینی خشک خانگی و نان سنتی
 • آماده  سازی و بسته بندی سبزیجات خشک و میوه خشک
 • آماده سازی و بسته بندی سمنو
 • آماده سازی و بسته بندی حلوای سنتی
 • آماده سازی و بسته بندی انواع گندم / برنج / سویا و دانه های برشته
 • آماده سازی و بسته بندی آرد برنج ، آرد نخودچی و آرد ذرت
 • بسته بندی پرک و یلغور
 • آماده سازی و بسته بندی جوانه دانه ها ( گندم ، ماش و …)
 • آماده سازی و بسته بندی انواع ترشی و شور
 • آماده سازی و بسته بندی سایر محصولات سنتی  و بومی هر استان  به استثناء پسته و زعفران (با تایید کمیته فنی و قانونی دانشگاه علوم پزشکی به شرط مطابقت با دستور العمل ها و همچنین فعالیت آبی پایین قابل اقدام است.)