چتر حمایت پست برمشاغل خانگی​

چتر حمایت پست برمشاغل خانگی

ارائه خدمات پستی و تجارت الكترونیك به زنان كارآفرین:

شرکت ملی پست با معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری با هدف ارائه خدمات تجارت الکترونیک به مشاغل خانگی زنان کارآفرین و تولید کنندگان محصول در شهرستان ها و روستاهای کشور ، تفاهم نامه امضا خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، در جلسه ای که روز شنبه چهارم اردیبهشت ماه 1400 با حضور مدیرعامل شرکت ملی پست و مشاورین امور زنان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، موضوع ارائه خدمات تجارت الکترونیک به زنان کارآفرین و تولید کنندگان محصول در شهرستان ها و روستاهای کشور از طریق پست بررسی شد.
سبحانی فر در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه فروش و ارسال محصولات خانگی و ایجاد سامانه روستا بازار، گفت : “با راه‌اندازی سامانه «روستابازار» و فراهم آوردن امکان فروش صنایع دستی و تولیدات روستاییان در این بازار، کسب و کار ساکنان روستا‌ها رونق می‌یابد.”
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه شبکه پستی همواره به دنبال تقویت و توسعه مشاغل خانگی  است ، تاکید کرد: “از ظرفیت های پست در تمام استانها برای توسعه مشاغل خرد و تقویت کارآفرینی زنان سرپرست خانوار بهره برداری و ساز و کار مناسب برای پوشش دهی به این بازارها  تعریف شود.”
در این جلسه مقرر شد  در قالب امضای تفاهم نامه مشترک با معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری و شرکت ملی پست در تمامی نمایندگی های پستی استانهای کشور هرگونه امکانات ارائه خدمات در خصوص ارسال و توزیع مرسولات فراهم و همچنین با انعقاد قراردادهای همکاری، خدمات دهی شرکت ملی پست تا دورترین نقاط محروم به این قشر از جامعه امکان پذیر شود.