بیائیم پنیر این بار خودمان باشیم.

سالهای متمادیست که میگویند اقتصاد استان با میانگین کشوری فاصله دارد بسیار …

سالهاست که هر چه رسانه ها نشان میدهند موفقیت های فعالین همه جای ایران است و کمتر سیستان و بلوچستان

لنزهای دوربین شان در پی شکار ، شکارچیانی رفته است که منابع مردم را در حال تاراج اند در قالب اقداماتی چون قاچاق ، زمین خواری ، ناامنی و…

میگویند سرمایه گذارها تمایل ندارند در این استان کار کنند

میگویند مردم نمیخواهند کار کنند و ده ها بیان دیگر….

بگذریم قرار نیست بازخوانی کنیم حرف ها را ، میخواهیم این بار مثل دریای عمان بزرگ بیندیشیم مثل تفتان استوار عمل کنیمو مثل هامون با همه سختی ها زنده بمانیم .

میخواهیم اقتصاد مشاغل خانگی استان مان را با همه مشکلاتی که دارد از کارهای موازی و پول پاشی های غیر مدبرانه سازمان ها ، از فاصله گرفتن مردم محلی مان از خلق آثار صنایع دستی شان با کیفیت نیک و از همه بی خیالی ها و کارهای سطحی عبور کنیم و در مسیری درست قرار بگیریم .

مسیری درست که پایداری مشاغل خانگی را در یک شبکه ارزش محور ، پویا و کارآمد به تصویر بکشاند.

میخواهیم مثل تاریخ مان ، مثل کوه های مریخی مان ، مثل نخل های درهم تنیده مان در کنارهم قراربگیریم و با هم کار کنیم نه فقط برای خودمان ، این بار برای آینده استان و فرزندان استان مان.

کنار هم کار کردن ، فرصتی است که همیشه در دسترس مان نخواهد بود .

اینکه میتوانیم با هم فکر کنیم ، با هم اقدام کنیم و سختی ها را با بودن کنار هم به خاطره های خوش برای آینده مان تبدیل کنیم.

یک فرهنگ اصیل است که نیاز به مدرس دارد تا در این خیابان های شلوغ بازار اقتصاد ایران راهنمایی مان کند.

با ما ، مـــا باشید.

شعاریست که میتواند اصالت کارهایمان را دوچندان کند.

این فرصت با هم بودن می تواند به راحتی تبدیل به یک تهدید شود برای فعالیت هایمان ، اگر اصول کار شبکه ای را فراموش کنیم و یا مهمترین اصل آن یعنی حفظ اعتماد و همدلی را فدای منافع زودگذر و ناپایدارمان کنیم.

بازار ایران و منطقه آن قدر بزرگ و جذاب هست که میتواند صدها شرکت بزرگ دیگر را فرصت حضور دهد ،

آن قدر ها هم بی رحم و رقابتی هست که میتواند هزاران نفر فعال کوچک را در طوفان حوادث خود گوشه نشین کند.

این یک انتخاب است که ما برای پذیرش آن آزادیم ، اما پس از انتخاب در قبال آن دیگر آزاد نیستیم و باید به عواقب آن متعهد بمانیم.

باید متعهد بمانیم تا بار دیگر صدای زیبای کارهای ماندگار مردم پایه را از اقتصاد سر تا پا دولتی ایران امروز بشنویم.

صدای حاج امین الضرب ها ، صدای عسکراولادی ها ، صدای خیام ها ، صدای کاوه ها و ده ها کارآفرین مردم پایه موفق تاریخ ایران را که این بار از سرزمین خورشید ، سیستان و بلوچستان و آن هم از دل کارهای کوچک مشاغل خانگی که با کنار هم قرار گرفتن شان تبدیل به شبکه های بزرگ و کارآمد میشوند را بشنویم.

همچون نقش همگن سازی که پنیر برای یک پیتزا ایفا میکند ما نیز در این مسیر به افراد و مجموعه هایی نیاز داریم که بودن اثر بخش خودشان را ، در بودن کنارهم دیگران معنا کند و همچون پنیر در حرارت مشکلات و سختی ها عامل اتصال و سامان یافتن دیگران شوند.

بیائیم این بار پنیر پیتزایی برای پیتزای موفقیت استان مان باشیم.

کارخونک در این مسیر دست یاری خویش را به سمت یکایک مجموعه ها و افرادی که ایثار را جزو بایدهای زندگی شان فرض کرده اند گشوده است.

تیم کارخونک

صفحه اصلی