کشت گیاه دارویی پریوار و پونه در استان سیستان و بلوچستان

گیاه «پریوار» یکی از گیاهان دارویی منطقه بلوچستان است که همه بخش های آن از جمله ریشه، برگ و دانه از خواص دارویی برخوردار هستند و برای کوفتگی و دردهای گوارشی موثر است. این گیاه هم به صورت پودر شده  می باشد ، و یا با دیگر گیاهان دارویی مخلوط می شود و در بازار […]