موانع رشد و توسعه کسب و کارهای خانگی روستایی

کشور سوئیس که برترین تولید کننده ساعت در جهان است، بخش عمده فعالیت خود در این زمینه، یعنی تولید ساعت را از طریق کارگاه ها و کسب و کارهای خانگی انجام می دهد. کـسب و کار خانگی آن دسته از فعالیت‌هایی است که توسط یک عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکـونی در قالب یک […]