امکان بهره‌مندی فعالان حوزه مشاغل خانگی از مزایای بیمه روستاییان و عشایر

در راستای حمایت از شاغلان کسب و کارهای خانگی، امکان بهره‌مندی فعالان این حوزه از مزایای بیمه روستاییان و عشایر فراهم شده است. اتصال فعالان کسب و کارهای خانگی به واحدهای تولیدی امکان پوشش بیمه‌ا‌ی ۹۱ درصد متقاضیان مشاغل خانگی از محل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان فراهم شده است.در حال حاضر اتصال فعالان […]