دریافت تسهیلات برای فعالین مشاغل خانگی

فعالین  مشاغل خانگی علاقه مند به دریافت تسهیلات ، چنانچه دارای مجوز مشاغل خانگی می باشند می توانند نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند. جهت اطلاعات کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید و همچنین جهت ثبت نام صدور مجوز مشاغل خانگی اینجا کلیک کنید.