استاندار سیستان‌وبلوچستان گفت: بسته پیشنهادی اشتغال سیستان که با هدف اشتغال بیش از ۸ هزار نفر در این منطقه به اجرا درآمده بود، تاکنون برای ۲ هزار و ۸۱۴ دست بیکار شغل ایجاد کرده است.

حسین مدرس خیابانی در رابطه با اجرای بسته اشتغال سیستان گفت: تاکنون در شهرستان زابل ۶۳۸ نفر، زهک ۵۶۱ نفر، هیرمند ۴۵۰ نفر، هامون ۴۸۴ نفر و نیمروز ۶۸۱ از اجرای این بسته صاحب شغل شدند.

وی افزود: در حوزه شیلات تاکنون ۳۰۸ شغل از محل استخر‌های پرورش ماهی و آبزی پروری، ۴ شغل از محل پرورش متراکم ماهیان گرمابی، ۶۶ شغل از محل پرورش متراکم ماهیان سردابی و ۶ شغل از محل پرورش ماهیان خاویاری ایجاد شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در حوزه دامپروری نیز ۱۱۸۰ شغل از محل پرورش دام سبک محلی،۱۶۴ شغل از محل دام سنگین محلی، ۷۷ شغل از محل پرورش مرغ بومی، ۳ شغل از محل پرورش زنبور عسل، ۳ شغل از محل پرورش شترمرغ، ۴ شغل از محل پرورش شتر ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ۳۰۳ شغل از محل احداث چاهک ها، ۵۸ شغل از محل گلخانه‌های کوچک و خانگی، ۳۹ شغل از محل صنایع تبدیلی، ۲۰ شغل از محل مکانیزاسیون، ۵۷۰ شغل از محل صندوق خرد زنان و ۹ شغل دیگر نیز در واحد‌های پشتیبان مرغ بومی خزک ایجاد شده است.

مدرس خیابانی خاطر نشان کرد: در شهرستان زابل ۱۶۵ طرح به مبلغ ۴۸۹ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال از طریق اعطای تسهیلات و ۵۲ طرح به مبلغ ۲۲ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال از محل تسهیلات منابع سازمان اجرا شده‌است.

وی اذعان کرد: در شهرستان زهک ۱۶۵ طرح به مبلغ ۱۶۱ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال از طریق اعطای تسهیلات و ۹۷ طرح به مبلغ ۲۹ هزار و ۷۶۰ میلیون ریال از محل تسهیلات منابع سازمان اجرا شده‌است.

استاندار سیستان‌وبلوچستان بیان کرد: ۱۰۳ طرح به مبلغ ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان هیرمند از طریق اعطای تسهیلات و ۵۱ طرح به مبلغ ۵ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال از محل تسهیلات منابع سازمان در این شهرستان اجرا شده‌است.

وی افزود: در شهرستان هامون ۱۳۴ طرح به مبلغ ۱۳۴۰۰۰ میلیون ریال از طریق اعطای تسهیلات و ۶۵ طرح به مبلغ ۱۸۵۶۰ میلیون ریال از طریق تسهیلات منابع سازمان اجرا شده است.

مدرس خیابانی تاکید کرد: در شهرستان نیمروز ۲۸۹ طرح به مبلغ ۲۱۹ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال از طریق اجرای تسهیلات و ۷۷ طرح به مبلغ ۲۱ هزار و ۴۰۰ از طریق تسهیلات منابع سازمان اجرا شده‌است.