تقویم نمایشگاه های سال 1401

نمایشگاه مکانی است  که در آن کالاها، خدمات، فن آوری، تکنیک های جدید، نوآوری ها و هنر ها برای معرفی و آشنایی مردم به معرض تماشا قرار داده می شود.

 

فواید و مزایای نمایشگاه

نمایش تفکرات دیگران

نمایش فناوری های جدید

نمایش شیوه های جدید تولید

جلب توریست

کسب بازارهای جدید

افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی

توسعه همکاری های اقتصادی

افزایش سطح تولید

ایجاد رقابت های سالم داخلی و بین المللی

تبادل اطلاعات و دانش فنی

انتقال تکنولوژی

توسعه و گسترش اطلاعات بین المللی

توسعه و گسترش صادرات کالا و خدمات