بانوی کارآفرین موفق سیستان و بلوچستان با بیان اینکه کارآفرینی زن و مرد نمی شناسد گفت: با وجود فراز و نشیب‌های بسیار توانسته ایم فعل خواستن را به خوبی صرف کنیم. جهت مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

افسانه کامیاب کارآفرین موفق در حوزه مشاغل خانگی استان سیستان و بلوچستان با داشتن اراده و انگیزه مناسب توانسته است در حوزه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی موفق شود. جهت مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

بانوی کارآفرین زاهدانی از مسولین تقاضای حمایت بیشتر از کارآفرینان داشت و گفت: برای توسعه کار خود در بخش مشاوره ای و تسهیلات نیازمند حمایت مسئولین است چرا که افراد نیازمند کار اگر حمایت شوند کار و تولید باز خورد و خروجی خوبی خواهد داشت.جهت مطالعه کامل متن اینجا کلیک کنید.

کارآفرین برتر مشاغل خانگی استان سیستان و بلوچستان گفت: امروزه بانوان به عرصه‌های مختلف کارآفرینی ورود کرده اند، بانوان مدیران و کارآفرینان موفقی هستند که با قدرت درونی خود می توانند به رویاهای خود دست یابند.جهت مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.