یکی از معیارهای موفقیت در کسب و کار داشتن نیرو های خوب هست  ، وقتی همکاری باهم در کنار تجهیزات ، ایده ، سرمایه و مدیریت خوب باشد می تواند نتیجه بهتری داشته باشد.

ما اینجاییم تا بتوانیم  افرادی که توانمندی بالایی در زمینه کسب و کار دارند و افرادی که علاقمند همکاری با این افراد هستند بهم وصل نماییم.

لذا شما اگه برای توسعه کسب و کارتان نیازمند نیروی خوب هستید در هر حوزه ای از مشاغل خانگی  که ما داریم پوشش میدهیم  ،می توانید اعلام آمادگی فرماید.

 امیدواریم با این کار شبکه ای از افراد موفق رو کنار هم داشته باشیم.

عزیزان جهت اعلام آمادگی می توانید فرم ذیل را تکمیل نمایید تا پس از بررسی تیم کارخونک با شما تماس بگیرند.