باید توجه داشته باشید محصولاتی که در فروشگاه تیمچه به فروش می رسد باید دارای برچسب سیب سلامت باشند.