سرکار خانکم افسانه کمیاب

تراشکاری سنگ های قیمتی

ســــرکــارخانم افسانه کمیاب در حوزه تراشکاری سنگ های قیمتی مجرب می باشند ، همچنین ایشان در فروش و بازار یابی می توانند همراه خوبی برای داستان موفقیت شما باشند.

سرکارخانم زهرا میر

خامه دوزی

ســرکـارخانم زهـــرا میــر در حوزه رودوزی های سـتنی مجرب می باشند ، ایشان در حوزه آموزش و مشاوره می توانند همراه خوبی برای داستان موفقیت شما باشند.

سرکار خانم زهرا فرنام

سوزن دوزی ، خامه دوزی وسیاه دوزی

ســرکـارخانم زهـرا فـرنام در حوزه رودوزی های سـتنی مجرب می باشند ، ایشان در حوزه آموزش و مشاوره می توانند همراه خوبی برای داستان موفقیت شما باشند.

سرکارخانم نسرین رودینی 

سوزن دوزی

ســرکـارخانم نسرین رودینی در حوزه رودوزی های سـتنی مجرب می باشند ، ایشان در حوزه آموزش و مشاوره می توانند همراه خوبی برای داستان موفقیت شما باشند.

جناب آقای ایمان باران زهی

پرورش ماهی های زینتی (آبزی پروری)

آقای ایمان بارانی زهی  در حوزه پرورش ماهی های زینتی و تولید جلبک اسپیرولینا مجرب می باشند ،ایشان در حوزه آموزش ومشاوره می توانند همراه خوبی برای داستان موفقیت شما باشند. 

سرکار خانم عصمت میر

پرورش مرغ بومی

سرکار خانم عصمت میر در حوزه پرورش مرغ بومی مجرب می باشند ، ایشان در حوزه آموزش و مشاره می توانند همراه خوبی برای داستان موفقیت شما باشند. 

سرکارخانم مریم قاسمی

فرش و گلیم

ســرکــارخانم مریم قاســــمی در حوزه فرش و گلیم بافی مجرب می باشند،همچنین در حوزه ترشیجات می توانند همراه خوبی برای داستان موفقیت شما باشند.

جناب آقای سعید محمد کرد روپس

پرورش زنبور عسل

جناب آقای سعیدمحمد کردروپس در حوزه پرورش زنبور عسل مجرب می باشند ، ایشان در حوزه آموزش ومشاوره می توانند همراه خوبی برای داستان موفقیت شما باشند. 

سرکارخانم مریم رمضانی فریز

پارچه بافی

 

سرکار خانم مریم رمضانی فریز در حوزه پارچه بافی مجرب می باشند ، ایشان در حوزه آموزش ومشاوره می توانند همراه خوبی برای داستان موفقیت شما باشند.