جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با حمایت های مصوب از مشاغل خانگی به وب سایت های سازمان های ذیل مراجعه بفرمایید.