چه کسانی در این صندوق بیمه می شوند

 • ساکنین در روستا یا مناطق عشایری
 • کشاورزان، دامداران و همه فعالین بخش کشاورزی ساکن شهر و روستا
 • رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ساکن در روستا ، مناطق عشایری ، شهر زیر بیست هزار نفر جمعیت)
 • همه شاغلین حوزه‌های صنایع دستی، بوم‌گردی، قالیچه و قالی‌بافان شهری و روستایی
 • کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و اعضاء نظام دامپزشکی
 • فعالین صید و صیادی و حوزه آبزی‌پروری شهری و روستایی
 • محصلین و دانشجویان 18 سال به بالا (ساکن در روستا ، مناطق عشایری ، شهر زیر بیست هزار نفر جمعیت)
 • بانوان خانه‌دار و سرپرست خانوار (ساکن در روستا ، مناطق عشایری ، شهر زیر بیست هزار نفر جمعیت)
 • مزایای عضویت در صندوق
 • بازنشستگی (مستمری پیری)

با پرداخت حداقل 15 سال حق بیمه ، در سن 65 سالگی بازنشسته شده و هر ماه مستمری دریافت می کنید

مبلغ مستمری دو سوم سطح درآمدی است که در سال آخر پرداخت کرده‌اید.

 • مستمری از کار افتادگی کلی

ازکارافتادگی ناشی از کار : بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه ، بیمه شده تا پایان عمر و حتی پس از فوت بازماندگان از مستمری بهره مند می شوند .

ازکارافتادگی غیر ناشی از کار : با سابقه پرداخت حق بیمه یک سال و سه ماه به شرط آنکه در طول سال آخر منتهی به وقوع از کار افتادگی کلی، حق بیمه 90 روز را پرداخت کرده باشید .

 • مستمری بازماندگان

فوت ناشی از کار : با هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه ، افراد واجد شرایط تحت تکفل ، مستمری بازماندگان دریافت می‌کنند.

فوت غیر ناشی از کار : با داشتن یک سال سابقه پرداخت حق بیمه به شرط آنکه 90 روز از حق بیمه سال آخر منتهی به فوت پرداخت شده باشد ، بازماندگانتان مستمری می‌گیرند.

 • نقل و انتقال سوابق بیمه ای

امکان نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و دیگر صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد.

دفترچه بیمه درمان توسط بیمه سلامت به روستائیان، عشایر و … ارائه شده و متقاضیانی که دفترچه درمان روستایی نداشته باشند میتوانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت و یا بیمه سلامت اقدام نمایند.

 • متقاضیان عزیز می توانند جهت عضویت در صندوق به کارگزاریهای سطح استان شامل
 • دهیاری ها × تعاونی دهیاران، تعاونی روستایی،  تعاونی عشایری  × دفاتر  پیشخوان دولت  ×  موسسات بیمه طرف قرارداد

مراجعه و از مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر بهره مند گردند.

 • مدارک مورد نیاز
 • اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 • اصل شناسنامه و کارت ملی همسر (در صورت متاهل بودن)
 • دفترچه درمان روستایی متقاضی و یا سرپرست (در صورت نداشتن دریافت برگ تاییدیه سکونت از کارگزاری)
 • یک قطعه عکس 4*3 متقاضی
 • یک عدد پوشه سفید
 • حق بیمه در این صندوق، پانزده درصد سطح درآمد انتخابی بیمه شده می باشد که پنج درصد آن را بیمه شده پرداخت می نماید و ده درصد آن را در جهت حمایت از این قشر زحمتکش, دولت تأمین می نماید.
 • زنان متأهل و مجرد بصورت مستقل می توانند بیمه شوند و از مزایای آن برخوردار گردند.