در این مکان بازار که بیشتر طیف فروش محصولات صنایع دستی می باشد.

برای ثبت نام حتما باید شماره تماس به نام خود شخص باشد.

بعداز ثبت نام امکان تغییر شماره وجود ندارد.

هزینه ارسال ، برای شهر محل سکونت می توانید یک مبلغ ثابت وارد نمایید، ولی برای ارسال به سایر شهر ها باید میانگین هزینه ارسال را در نظر بگیرید. 

امکان همگام سازی محصولات با صفحه اینستاگرام وجود دارد.

می توان از قسمت لینک پرداخت برای هرکدام از محصولات یک لینک ایجاد نمایید.