در این مکان بازار اکثرا محصولات خانگی و محلی به فروش می رسد.

ارسال بعضی از محصولات مندرج در این مکان بازار را پست قبول نمی کند وبا سلام هم تعهدی برای ارسال ندارد ، برای مثال ارسال کلوچه سنتی

امکان تغییر شماره تماسی که با آن ثبت نام شده اید وجود ندارد ولی می توان برای پیگیری سفارشات از طریق تیم پشتیبانی باسلام شماره تماس دوم را اضافه نمود.