یک مکان بازار صنعتی می باشد، که می توان در آن محصولات را به صورت عمده و  خرد به فروش رساند البته بیشتر به صورت عمده خرید و فروش می شود. برای اینکه قابلیت فروش محصولات فعال شود باید قسمت حمل و نقل آن کامل شود. 

ثبت سفارش بیشتر از طریق تماس تلفنی انجام می شود.