عزیزان می توانند جهت استفاده از آموزش های مرتبط با هنر و صنایع دستی از سامانه های آموزش مجازی ذیل بهره مند شوند.

مشاغل خانگی – گروه فرهنگ ، هنر و معماری

دوره ی آموزشی “سیاه دوزی”

اینجا کلـیک کنید

دوره ی آموزشی “خامه دوزی”

اینجا کلـیک کنید

دوره ی آموزشی “سکه دوزی”

اینجا کلـیک کنید

دوره ی آموزشی “خیاطی لباس عروس”

اینجا کلـیک کنید

دوره ی آموزشی “جواهر دوزی”

اینجا کلـیک کنید

دوره ی آموزشی “پرده دوزی”

اینجا کلـیک کنید

  دوره ی آموزش “خیاطی لباس

اینجا کلیک کنید

مشاغل خانگی – گروه فنی و مهندسی

دوره ی آموزشی “نرم افزار واژه پرداز”

اینجا کلـیک کنید

دوره ی آموزشی “فتوشاپ”

اینجا کلـیک کنید

دوره ی آموزشی “طراحی سایت”

اینجا کلـیک کنید

دوره ی آموزشی “مدیریت پروژه”

اینجا کلـیک کنید

دوره ی آموزشی “تعمیرات تلفن همراه”

اینجا کلـیک کنید

مشاغل خانگی – گروه کشاورزی

دوره ی آموزش“زنبورداری”

اینجا کلیک کنید

 دوره ی آموزش“تولید کننده گیاهان دارویی”

اینجا کلیک کنید

 آموزش“پرورش قارچ خوراکی”

اینجا کلیک کنید

مشاغل خانگی – گروه علوم انسانی

دوره ی آموزشی “آشنایی با اصول بازار یابی”

اینجا کلـیک کنید

دوره ی آموزشی “خبرنگاری”

اینجا کلـیک کنید

دوره ی آموزشی “ویراستاری”

اینجا کلـیک کنید