آموزش های عمومی شامل موارد ذیل می باشد :

 • مفاهیم کسب و کار مشاغل خانگی
 • ایده پردازی و خلاقیت
 • کشف فرصت های کسب و کاری
 • فروش و بازاریابی

آموزش های تخصصی شامل موارد ذیل می باشد:

 • تدوین طرح توجیهی راه اندازی کسب وکار خانگی
 • تامین و مدیریت مالی کسب وکار خانگی
 • زنجیره ارزش
 • طراحی محصول
 • بسته بندی
 • برند سازی
 • استاندارد سازی محصول
 • نحوه ایجاد فروشگاه های مجازی
 • نحوه قیمت گذاری محصول
 • تهیه شناسنامه محصولات
 • شبکه سازی و هم افزایی
 • شغل و درآمد پایدار
 • تضمین فروش

متقاضیان گرامی چنانچه تمایل به برگزاری دوره های آموزشی نامبرده را دارند ، می توانند در خواست خود را ثبت نمایند.

لازم به بذکر است برگزاری این دوره ها نیازمند به حد نصاب رسیدن افراد ثبت نام شده در دوره مذکور می باشد.

رسانه همراه کسب و کار(قسمت اول)